Utváření komunistického státu blahobytu (1945-1960)

Přednáší: Jakub Rákosník
Příspěvek se soustředí na komparativní perspektivu utváření sociálních států v západní a východní Evropě v první fázi Studené války. Pozornost bude soustředěna především na československou praxi, která bude tímto způsobem zasazena do širších souvislostí modernizačních procesů, které probíhaly napříč evropským kontinentem. Cílem příspěvku bude analýza a vyhodnocení úspěchů, resp. neúspěchů komunistického pokusu o vybudování totalitární verze moderní konzumní společnosti.

Video:

Loading the player ...