Jak národy bohatnou - perspektiva neoklasické makroekonomie

Přednáší: Jakub Steiner
Přednáška uvede matematický model Franka Ramseyho (1903-1930), který je dodnes základem moderní makroekonomie. Model pohlíží na ekonomiku jako na dynamický systém jedinců, kteří racionálně předvídají budoucí vývoj cen a optimálně uzpůsobují svá nynější rozhodnutí svým očekáváním. Ekonomika jako celek dle modelu směruje do rovnovážného stavu podél trajektorie, která je z hlediska celé společnosti optimální. V diskusi s posluchači doufám prozkoumat paralely i rozdíly s modely makro-ekologických systémů.

Video:

Loading the player ...