Ontologický obrat v sociální antropologii: fenomén hor u současných Mayů

Přednáší: Jan Kapusta
Ve svém příspěvku se budu věnovat kritice tzv. ontologického obratu v sociální antropologii, jenž se snaží o nové uchopení jinakosti a plurality světů. Budu se tázat, do jaké míry může proponovaný „ontologický relativismus“ napomoci interpretaci mé vlastní etnografie současné mayské kultury (pojetí živých bytostí světa a horských božstev zvláště). Pokusím se ukázat, že ačkoli „ontologický obrat“ přispívá k otevřenějšímu studiu jinakosti, neodpovídá na otázku, v čem je tato jinakost (resp. její uchopení a pochopení) založena. Takové založení může nicméně nabídnout fenomenologická antropologie, kladoucí důraz na žitý svět každodennosti. Je to totiž zkušenost soubytí se světem, jež je základem mayského pojetí hor jakožto existenciálních činitelů, vržených do tkaniva vzájemných vztahů, působení a komunikace mezi lidskými stejně jako ne-lidskými entitami.

Video:

Loading the player ...