Pacidius v labyrintu kontinua

Přednáší: Jan Makovský
Co mají společného světový vír a duše, srážky těles, éter a nekonečno? Zápas o samostatnost geometricky budované přírody, jenž se odehrává uvnitř pojmu pohybu: v propasti vědy o bodu, mezi dělitelným a nedělitelným, veličinou a její hranicí. Z labyrintu mnoha protichůdných náčrtů a pojednání z let 1669-1676 se pokusíme vynést filum Ariadnes Leibnizova vlastního putování labyrintem, v němž se proplétají určení přirozenosti těles s geometrickou analýzou nekonečna.

Video:

Loading the player ...