Antropický princip

Přednáší: Jan Palouš
Základní vlastnosti Vesmíru, existence hvězd, tvorba atomů, molekul a vznik složitých struktur a života jsou dány poměry mezi základními fyzikálními konstantami. Stabilní hmota by nemohla existovat, pokud by převrácená hodnota konstanty jemné struktury atomu nebyla blízká číslu 137. Termojaderné reakce ve hvězdách jsou podmíněny energetickou rezonancí umožňující produkci uhlíku a kyslíku. Délka života hvězd je podobná délce existence Vesmíru, což je dáno poměry mezi základními fyzikálními konstantami. Pokusím se popsat různé varianty antropického principu, který se zabývá variacemi základních konstant v čase a prostoru a možnou existencí jiných vesmírů, kde platí jiné fyzikální zákony.

Video:

Loading the player ...