Přirozenost vylepšování lidské kognice

Přednáší: Jan Romportl
S masivním rozvojem nových technologií nabývá na důležitosti reflexe oblasti tzv. Human Cognitive Enhancement (HCE, česky poměrně nekompaktně jako "vylepšování kognitivních schopností člověka”, myšleno zejména technickými prostředky). V příspěvku se po krátkém obecném představení HCE nejprve zaměřím na charakterizování tzv. “chytrých brýlí” (smartglasses) v kontextu HCE a Clarkovy teze rozšířené mysli (extended mind thesis). Dále pak se ve vymezeném čase pokusím využít kreativní atmosféry CTS k prezentaci některých spekulativních úvah týkajících se konceptu přirozenosti ve vztahu k HCE a k Vopěnkově Alternativní teorii množin.

Video:

Loading the player ...