Genderové identity dávných společností. Archeologická analýza společenských kategorií a vztahů

Přednáší: Jan Turek
Současný pohled na problematiku genderové identity v dávných společnostech je do značné míry formován současnou společenskou realitou a kulturními normami. Je však třeba mít na paměti, že mnohé ze současných západních konceptů vnímání genderu a společenských kategorií mohou být v rozporu s normami běžnými v pravěké společnosti. V tomto semináři nahlédneme do problematiky analýzy pohřebního ritu a společenských vztahů ve starém Egyptě a v evropské pravěké společnosti a zbavíme se některých tradičně vžitých předsudků.

Video:

Loading the player ...