Počátky zemědělství

Přednáší: Jaromír Beneš
Zemědělství, ačkoliv v praktické rovině tušíme jeho smysl a principy, je velmi obtížně vysvětlitelný fenomén. Výzkum původu zemědělství má starou tradici a je především spojen s archeologií, v druhé polovině 20. století je tento jev studován i paleoekologií. V přednášce a debatě se dotkneme klimatických, sociálních, ale i ekologických podmínek, které musely být splněny, aby došlo ke startu zemědělského způsobu života. Soustředit se budeme především na oblast Předního východu v mladém paleolitu a raném neolitu a porovnáme zdejší procesy s analogickým děním v Číně a ve střední Americe.

Video:

Loading the player ...