A my vědci nevíme, jak to udělat

Přednáší: Jaroslav Anděl
Název pochází z výroku předního amerického environmentálního odborníka jménem Gus Speth: "Dříve jsem si myslel, že hlavní environmentální problémy jsou ztráta biologické rozmanitosti, kolaps ekosystémů a změna klimatu. Domníval jsem se, že třicet let vědeckého výzkumu by mohlo tyto problémy vyřešit. Ale mýlil jsem se. Hlavními environmentálními problémy jsou sobectví, chamtivost a apatie... a abychom si s nimi poradili, potřebujeme duchovní a kulturní transformaci. A my vědci nevíme, jak to udělat." Prezentace chce být výzvou ke společnému zamyšlení nad otázkou, co z této teze vyplývá.

Video:

Loading the player ...