Full Circle: Počátky vědy a současné umění

Přednáší: Jaroslav Anděl
Je všeobecně známo, že umělci italské renesance přinesli důležité podněty pro vznik moderní vědy. Mnohem méně je známa skutečnost, že sama moderní věda vytvářela podmínky pro vznik a rozvoj moderního umění a v mnoha ohledech připravovala specifické umělecké směry a hnutí 19., 20. nebo dokonce 21. století. Proto je možné tvrdit, že vztah mezi uměním a vědou opsal celý kruh.

Video:

Loading the player ...