Změna vzdělávacího paradigmatu

Přednáší: Jaroslav Kalous
Není nějaký zásadní rozdíl mezi školou dnes a před sto lety. Informační revoluce, která proměnila svět a naše životy se zatím školy příliš nedotkla. Dosavadní účel školy coby zdroje znalostí je však otřesen a musí být znovu promýšlen. Hlavním motorem změn vzdělávacích systémů světa je dnes GERM (Global Educational Reform Movement), podporovaný mezinárodními srovnávacími výzkumy typu PISA (Program for International Student Assessment). "Disidentská" vzdělávací hnutí typu Unschooling či Uncollege jsou zatím okrajovou záležitostí. Ale co když od té jiskry jednou vznikne požár?

Video:

Loading the player ...