Výběr partnera a faktory ovlivňující kvalitu partnerství u neheterosexuálních mužů a žen

Lidské párovací a partnerské strategie a taktiky představují pro mnohé nepřekonatelnou záhadu. Existuje nějaký klíč, podle něhož si vybíráme své partnery? Jak to že se naši skuteční partneři často liší od našich ideálů? Proč jsou mnohá partnerství nešťastná? Některé tyto otázky již byly adresovány v předešlých studiích, které se věnovaly otázce toho, jakým charakteristikám u potenciálních sexuálních a romantických partnerů přikládáme největší důležitost, na základě čeho si skutečné partnery vybíráme, a jaké faktory ovlivňují kvalitu partnerského soužití. Drtivá většina těchto výzkumů se však soustředila pouze na heterosexuální populaci, a o výběru partnerů a partnerské dynamice jedinců, kteří jsou přitahováni k jedincům stejného pohlaví, nevíme takřka nic. V tomto semináři představím naše nejnovější výzkumy, které se zaměřují především na partnerské preference a výběr dlouhodobých partnerů neheterosexuálních lidí, a také na faktory, jež ovlivňují kvalitu dlouhodobých stejnopohlavních partnerství mužů i žen.

Video:

Loading the player ...