Filosofie a znakový jazyk

Přednáší: Josef Fulka
Přednáška se bude týkat způsobu, jakým byl ve filosofii reflektován fenomén gestikulace, hluchoty a znakového jazyka. Přístup k těmto fenoménům byl v podstatě dvojí: jednak představa o hluchotě jako deficitu a jednak představa o hluchotě jako kulturní nebo jazykové diference. Zmíníme rovněž význam, jaký hrála gestikulace v jazykových genealogiích vypracovávaných zejména v 18. století.

Video:

Loading the player ...