Měly by být tresty šity pachatelům na míru?

Přednáší: Josef Montag
Princip, že za stejný trestný čin má být stejný trest, je předmětem širokého konsenzu, nicméně jeho použití se může velmi výrazně odlišovat v závislosti na tom, zda je výše trestu chápaná pouze nominálně, nebo podle toho, jak ji subjektivně pociťuje potrestaný. A to prostě proto, že různí lidé můžou stejný trest vnímat s různou intenzitou. Někteří teoretici práva v současné době argumentují, že trestní politika by měla využít pokroky ve vědeckém poznání a rozvoj technologií (např. zobrazování pomocí magnetické resonance), které nám umožňují sledovat procesy v mozku a potažmo i subjektivní vjemy a pocity. To by usnadnilo přizpůsobit trest nejen povaze trestného činu, ale i osobnosti pachatele, a to tak, aby různí lidé za stejný čin pociťovali trest se stejnou intenzitou. Na semináři budou prezentovány výsledky experimentálních projektů, jejichž cílem bylo přezkoumat, jak lidé chápou účel trestání a jeho spravedlnost a jakou roli hrají subjektivní faktory při určení přiměřeného trestu.

Video:

Loading the player ...