Postavení ženy v katolické společnosti

Přednáší: Kamila Bendová
Katolická společnost podle názoru mnohých kritiků umenšuje pozici žen v církvi, ve společnosti a v manželství, a na straně druhé povyšuje Pannu Marii, Bohorodičku, bezmála na úroveň Boha samotného. Není v tom rozpor? A jaká je skutečná role žen v katolické společnosti a role Panny Marie v katolické nauce?

Video:

Loading the player ...