Privatizace, deregulace a globalizace: důsledky pro plánování měst

Přednáší: Karel Maier
Privatizace a deregulace ekonomiky v 90. letech minulého století změnila pozici plánování měst natolik, že smysl a možnost plánovat rozvoj měst byly dokonce načas zpochybněny. Potom integrace Česka do EU na jedné straně roli plánování posílila, na druhé straně ale ekonomická integrace vystavila naše města globální konkurenci. Od té doby nemusí být pro Pardubice hlavním soupeřem Hradec Králové, ale nějaké město třeba na americkém středozápadě a prosperita Mladé Boleslavi a celého okolního regionu stojí a padá s rozhodnutím koncernu Volkswagen.

Jaké možnosti účinně plánovat svůj rozvoj za těchto okolností města, regiony a koneckonců i státy vlastně mají k dispozici? Stojí vůbec za to vynakládat veřejné peníze na pořizování studií a územních a strategických plánů, když nakonec skoro všechno rozhodování o investicích v území je v rukou soukromých investorů? A pokud ano, vystačíme s plánováním, které vytvořili naši předkové v dobách průmyslové revoluce? Postačí nám k potřebné změně plánování jen využívat nových informačních a prezentačních technologií?