Zkoumání moderních veřejných slavností za obzorem moderny

Přednáší: Karel Šima
V příspěvku půjde o představení způsobu, jak zkoumat moderní veřejné slavnosti. Na základě dosavadních přístupů napříč obory bude vymezena povaha modernity spojené s těmito festivitami a bude naznačena dynamika historického vývoje od pol. 19. do pol. 20. století. Cílem bude ukázat postupný nárůst modernity v rámci slavnostního dění za současné neustálé přítomnosti ne-moderního tak, že je možné konstatovat, že v oslavování "jsme nikdy nebyli moderní".

Video:

Loading the player ...