Romantik(em) v krajině

Přednáší: Karel Stibral
Romantismus byl zásadní a přelomový pro naše současné estetické oceňování přírody, přesto v lecčems navazoval na předchozí vývoj a stejně tak se pochopitelně v různých ohledech od našeho současného oceňování přírody lišil. Čeho si romantik v terénu všímal? Co ho uvádělo v nadšení? Jakou roli v tom hrála přírodověda? Jakou roli hrál romantismus ve vzniku ochrany přírody? Jak se jeho postoj lišil od současného a můžeme se stále označit za romantiky?

Video:

Loading the player ...