Kde lišky dávají dobrou noc - PUZZLE

Přednáší: Karol Sidon
Budu číst z nové knihy Chaima Cigana (můj pseudonym) PUZZLE, což je třetí ze čtyř dílů tetralogie Kde lišky dávají dobrou noc. Je ještě praštěnější než oba předchozí a je tam pasáž o cestě hlavní postavy Mošeho Blumendorfa na konferenci ředitelů muzeí v Římě a o jeho setkání s jinou hlavní postavou, jíž je bohatý donátor umění Montefiore. Skrývá se v něm Sidney Kramer z 25. století, hledající pohár jezuity Anastazia Kirchera z jeho slavné sbírky kuriozit, aby napravil řád světa, jejž se mu v minulé budoucnosti podařilo vážně narušit. V tom je mu nápomocna třetí hlavní postava, tentokrát ženského pohlaví, již oba, každý po svém, milují, Moše však se značným zpožděním. K symbióze červených mravenců s larvami modráska obecného se bohužel nedostaneme, poněvadž je až ve čtvrtém dílu, který by měl vyjít napřesrok, ale jeden modrásek tam bude.

Video:

Loading the player ...