Zacházení se strachem a pocitem ohrožení v době komunismu

Přednáší: Kristýna Bušková
Obecně víme, že v Československu komunistická moc používala nástroje strachu, ohrožení a represí, aby dosáhla svých politických a společenských cílů a držela obyvatelstvo pod kontrolou. Přesné mechanismy toho, jakým způsobem strach a pociťované ohrožení působilo na lidi, však nebyly popsány. Tato přednáška nabídne psychologický model attachmentu a adaptace na nebezpečí jako možný teoretický nástroj k pochopení fenoménu strachu a ohrožení ve společnosti ovládané více či méně totalitní mocí. Teorie bude prezentována za pomocí analýzy rozhovorů s dětmi politických vězňů z 50. let. Na závěr přednášky budou nastíněny možné následky adaptace na minulý režim pro život v naší současné společnosti.