Od Zarathuštry přes Alexandra k Čingischánovi: archeologie v podhůří Kugitangu (Uzbekistán)

Přednáší: Ladislav Stančo
V příspěvku se budeme zabývat vybranými problémy výzkumu lidského osídlení v jižní části Střední Asie, konkrétně ve stepním pásu podhůří západních výběžků Hissársko-alajské soustavy. Na třech příkladech si přiblížíme, jak aktuální výzkumy česko-uzbecké archeologické expedice přispívají k objasnění konkrétních historických událostí či zlomů, ale i k pochopení počátků specifických náboženských tradic.

Video:

Loading the player ...