Objev trikonchy na pražském Vyšehradě

Přednáší: Ladislav Varadzin
Na Vyšehradě byl v roce 2014 dokončen výzkum základů předrománské stavby s centrálním půdorysem, kterou předběžně datujeme do 2. pol. 10. nebo 1. pol. 11. století. Pozůstatky této stavby jsou překvapivé neobvykle velkými rozměry (užitná plocha asi 290 m2) a půdorysným typem (trikoncha se čtvercovou lodí a třemi apsidami), které v tehdejším českém přemyslovském prostředí nemají analogie. Nález vrhá nové světlo na počátky nejstarší české architektury, otevírá otázku provenience toho typu stavby, kterou bude nutné řešit v širším evropském měřítku, a v neposlední řadě ukazuje na značný význam Vyšehradu již v jeho nejstarším období, o kterém jsme dosud věděli jen velmi málo. Ukázány budou bezprostřední poznatky terénního archeologického výzkumu a první výsledky odborných expertíz.

Video:

Loading the player ...