Most do budoucnosti. Laboratoř socialistické modernity na severu Čech

Přednáší: Matěj Spurný
Zkáza historického města Most a budování stejnojmenného města nového nejsou jen specifickým lokálním příběhem. Jedná se spíše o vypouklé zrcadlo, které v ostrých konturách ukazuje některé prvky vrcholící "organizované modernity" i její krize, jak je můžeme v šedesátých až osmdesátých letech 20. století sledovat na obou stranách železné opony. Místo příběhu o komunistické zvůli tak vystupuje do popředí konvergence kapitalistického a socialistického technokratismu i rodící se reflexivnější přístupy k (široce pojatému) životnímu prostředí tváří v tvář zcizujícím prvkům budování moderního světa.

Video:

Loading the player ...