Moderní regrese a její aplikace v přírodních vědách

Přednáší: Marek Brabec
V přednášce ukážeme některé principy statistického modelování které se hodí k odhadu a predikci komplikovaných, vnitřně strukturovaných procesů. Statistiku představíme jako nástroj postavený na solidních základech teorie pravděpodobnosti, velmi užitečný pro řešení reálných výzkumných i praktických problémů. Od těch, jejichž řešení vyžaduje velká data až po problémy, ve kterých je nutné relativně malá, unikátně naměřená data regularizovat s pomocí různých externích informací a Bayesovského přístupu. Ukážeme také, jak moderní metody semiparametrické regrese mohou sloužit jako přemostění mezi modely postavenými čistě fyzikálně a modely empirickými.

Video:

Loading the player ...