Účelné strategie

Přednáší: Marek Hudík
Koncept účelnosti (purpusiveness, goal-orientedness, teleonomy, atd.) se objevuje v mnoha disciplínách, jako je ekonomie, psychologie, biologie či kybernetika. Pouze zřídka však bývá účelnost explicitně modelována. Ve svém příspěvku se zabývám otázkou, zda je formalizace účelných procesů či chování možná a smysluplná. Konkrétně ukazuji, že účelnost lze poměrně jednoduše zahrnout do herně-teoretického modelování. Současně argumentuji, že tento krok může přispět k řešení některých problémů, se kterými se teoretická i aplikovaná teorie her potýká.

Video:

Loading the player ...