Čas nemožnosti: Doba a matematika ve 20. letech 19. století

Přednáší: Marie Větrovcová
Napoleonské války definitivně ukončily 18. století a přetvořily Evropu do křehkého, rovnovážného až nemožného stavu. Dvacátá léta znamenala pro kontinent dobu restaurace a rekonstrukce a zároveň velkou hospodářskou krizi. Velké přerody se však odehrávaly i v matematice. Doba páry a přehřátých kotlů ukázaly meze matematiky názoru i matematiky kalkulací. Intencionální historiografií matematiky budou odkryty různé vrstvy této doby. Za příklady nechťť slouží Gaussova diferenciální geometrie a Abelovy algebraické rovnice.

Video:

Loading the player ...