Kontinuita a/nebo diskontinuita: topologie v matematických časopisech

Přednáší: Marie Větrovcová
Příspěvek k dějinám matematiky se bude zabývat vznikem obecné topologie v první polovině XX. století, k němuž docházelo prostřednictvím matematických časopisů. Na příkladu přesunu nejnovějších topologických článků v (národních) matematických časopisech se poukážu na kulturní závislost počátků matematiky, předefinování a až sjednocení topologie v celistvou disciplínu. Různorodost a zaměření časopisů přitom přiblíží různá uchopování topologických pojmů a metod. Vedle procesu zrodu bude příspěvek metaforicky proplétatvznikající pojmy matematiky a dis/kontinuálnímu stavu společnosti pod vlivem dějinných událostí.

Video:

Loading the player ...