Psychologie demokracie – Evropské politické mentality

Přednáší: Martina Klicperová-Baker
Přijměte pozvání do interdisciplinárního oboru politické psychologie. Sdělení se zaměří na psychologii demokracie, především na sociálně psychologické dispozice pro demokracii (slušnost, občanskou kulturu, občanský nacionalismus – tzv. Feierabendovu triádu) a na interakce mezi různými druhy společenské morálky a politické kultury. Výsledkem shlukové analýzy Evropské studie hodnot (EVS) provedené ve spolupráci s dr. J. Košťálem jsou psycho-politické mentality. Ukazují, ve kterých zemích jsou pro demokracii lepší či horší socio-psychologické předpoklady, umožňují navíc vhled do zastoupení politických mentalit v jednotlivých zemích. Můžeme tak odhadnout, jaký je kde poměr mezi prodemokratičností (sekulárními a religiózními demokraty), nedemokratičností (skeptiky) a antidemokratičností (netolerantními tradicionalisty a antidemokratickými radikály). Ukazují se nám tak regiony, kde převládá post-komunistický syndrom, náboženský netolerantní radikalismus a kde je pro demokracii bezpečno.

Video:

Loading the player ...