Historické proměny zemědělství a zemědělské revoluce minulosti

Přednáší: Michal Hejcman
Pěstování plodin a chov hospodářských zvířat se v průběhu věků rozšířil do nejrůznějších oblastí světa. Cílem této přednášky je vysvětlit, kde byla a je vhodnější subsistenční strategie chov hospodářských zvířat (pastevectví) a kde naopak pěstování plodin (orné zemědělství) a kde se uplatňovala spíše smíšená strategie. Technologický pokrok v zemědělství bude demonstrován porovnáním starých odrůd plodin a plemen hospodářských zvířat s jejich moderními ekvivalenty. Následovat budou praktické příklady různých zemědělských strategií z minulosti a současnosti v různých zemích (Česká republika, Rakousko, Norsko, Německo, Anglie, Island, Senegal, Izrael, Rusko – Altaj, Kyrgyzstán).

Video:

Loading the player ...