Metaobrazy a fotografie fotografií

Přednáší: Michal Šimůnek
Pro obrazy zhotovované aparáty bylo vždy příznačné jejich výrazné množení a bujení, jež zároveň vzbuzovalo kritické ohlasy volající po ekologii obrazů. V současné situaci bezprecedentně přesycené vizuální kultury se tyto ekologické výzvy často promítají i do samotných obrazových praxí. Ve své přednášce se věnuji právě takovýmto praxím, a to s důrazem na médium fotografie. Na vybraných příkladech se pokouším ukázat, že významným způsobem vzdoru vůči současnému vizuálnímu „hluku“ a kulturnímu průmyslu obrazových médií je vytváření metaobrazů, tedy fotografií fotografií, jež zachycují a problematizují samotné fotografie a fotografování. Uvažuji o tom, jak jsou tyto praxe ve svém vzdoru úspěšné, ale všímám si též situací, kdy selhávají.

Video:

Loading the player ...