Co jsme zdědili z normalizační vědy?

Cílem semináře bude odkrývání kontinuit a diskontinuit české normalizační a postnormalizační vědy, a to na vztahu dvou věd – české etnografie a folkloristiky a české sociokulturní antropologie. Pokusíme se zpochybnit některé široce přijímané názory a najít některé nečekané souvislosti. A ukážeme si, jak může normalizační věda i třicet let po sametové revoluci ovlivňovat akademickou práci.