Z výzkumu starých cest

Přednáší: Pavel Bolina; Tomáš Klimek
Seminář představí prameny k výzkumu starých cest a ukáže možnosti jejich interpretace, přičemž účastníci budou stručně uvedeni také do historie bádání o starých cestách v českém prostředí. Zamyslíme se nad otázkami spjatými s průchodností předmoderní krajiny a jejím vývojem. Konkrétní příklady ukáží způsoby vyhodnocení pozůstatků starých cest, určení jejich významu a rámcové datace. Budeme se věnovat vztahu cest k přechodům údolí a úloze hradišť a podrobněji se podíváme na situace u Vinoře, Zámků, Levého Hradce a Klecan.

Video:

Loading the player ...