Proč jsou ptáci tak chytří, když mají tak malé mozky?

Přednáší: Pavel Němec
Mnozí papoušci a pěvci mají kognitivní schopnosti srovnatelné s tímtéž u primátů. Tento fakt je velmi překvapivý, protože mají malé mozky: hmotnost mozku u pěvců nepřesahuje 15 g, u papoušků 25 g. S použitím izotropické frakční homogenizace, nového nástroje, který umožňuje přímé a přesné počítání neuronů v různých částech mozku, jsme zjistili, že mozky pěvců a papoušků obsahují velmi vysoké počty neuronů, v průměru 2-3 x více než stejně velké mozky primátů. Většina neuronů je navíc lokalizována v koncovém mozku. Počet neuronů v koncovém mozku velkých pěvců a papoušků je proto srovnatelný s počtem neuronů v mozkové kůře opic s mnohem většími mozky.