Katedrála sv. Víta, stavební historie a současné restaurování

Přednáší: Petr Chotěbor
Přednáška bude v prvé části obsahovat shrnutí stavební historie katedrály s důrazem na období před husitskými válkami. Kromě postupu výstavby přiblíží i některé postupy z praxe středověké stavební huti. Druhá část je věnována opravám stavby, které prováděla Jednota pro dostavění chrámu sv. Víta v 19. a 20. století a zejména systematické péči o stavbu v posledních desetiletích. Ta zahrnuje konzervaci architektury, restaurování sochařských detailů, nástěnných maleb, náhrobků, oltářů a dalších uměleckých děl.

Video:

Loading the player ...