Role minulých interglaciálů pro pochopení dynamiky přirozených ekosystémů

Přednáší: Petr Kuneš
Minulé interglaciály (dlouhé teplé periody) poskytují informace o vývoji člověkem neovlivněných ekosystémů a o jejich dlouhodobé dynamice, kterou jen stěží můžeme za současného stavu pozorovat. Řada přirozených procesů se děje na kvartérní časové škále cyklicky a má zásadní význam pro současnou a budoucí dynamiku ekosystémů.

Video:

Loading the player ...