Redundantní číselné soustavy

Přednáší: Petr Kůrka
Cifry obecných číselných soustav reprezentují racionální lomená zobrazení tvaru (ax+b)/(cx+d) a hodnota řetězce (nekonečné posloupnosti) cifer je určena fraktální dynamikou. Číselná soustava je redundantní, pokud lze každé reálné číslo vyjádřit mnoha různými řetězci cifer. Pro redundantní číselné soustavy existují exaktní aritmetické algoritmy, které počítají aritmetické operace s libovolnou přesností.

Video:

Loading the player ...