Arménská diaspora v období středověku a novověku - ZRUŠENO KVŮLI NEMOCI

Přednáší: Petra Košťálová
Přednáška bude zahrnovat stručný úvod k základním rysům arménské identity, podrobněji se zaměří na jeden z jejích nejvýraznějších faktorů, tj. na mentalitu diaspory. Ta byla formována v průběhu dlouhých staletí existence bez vlastního státu, v pozici etnické, jazykové a hlavně náboženské menšiny. Arménská kolektivní paměť a její stereotypní obrazy tuto historickou zkušenost odrážejí.

Seminář se kvůli nemoci NEKONÁ.