Arménská genocida

Přednáší: Petra Košťálová
Téma masakrů arménského obyvatelstva v Osmanské říši v letech první světové války je tématem v poslední době stále více diskutovaným – zatímco pro Armény představuje tato genocida největší historické trauma, z pohledu současné turecké vlády se jedná o pouhou deportaci a nutné válečné opatření. V letech 1915-1916 přistoupila mladoturecká vláda k systematickým deportacím arménského obyvatelstva na svém území, oficiálně z důvodu kolaborace Arménů s Ruskem. Tyto deportace byly doprovázeny hromadnými masakry a etnickými čistkami. Během dvou let zahynuly odhadem celé dvě třetiny odsunutého obyvatelstva.

Video:

Loading the player ...