Je matematika věda?

Přednáší: Prokop Sousedík
Otázka povahy matematiky vzbuzovala již od počátku dějin myšlení určitý zájem. Jednotlivé odpovědi však byly deformovány světonázorem (či obrazem světa), který v dané historické epoše vítězil. Cílem příspěvku je nejenom ukázat, jak se v závislosti na našem světonázoru měnil přístup k matematice, ale i naznačit, že objektivní rámec, v němž bychom se mohli nad povahou této královské disciplíny zamyslet dnes, představuje Wittgensteinova koncepce řečových her.

Video:

Loading the player ...