Znaková řeč v klášterech

Přednáší: Radka Těšínská Lomičková
Dorozumět se i ve chvílích ticha je možné pomocí znakové řeči. Používali ji benediktini i cisterciáci ve středověku, některé komunity ji znají dodnes. Zaměříme se nejen na její vývoj, fungování, dále pak jak jsou znaky tvořené a proč, případně jaká slova bylo a je možné vyjádřit, ale také na úskalí, která přinášejí středověké katalogy znaků. Na závěr zůstane otázka, zda díky znakům může opravdu v klášterech panovat větší ticho.

Video:

Loading the player ...