Ryba v nás: Staré bauplány v nové hlavě obratlovců

Přednáší: Robert Černý
Hlava nás, obratlovců, představuje naši nejtypičtější strukturu s klíčovým významem. Představuje však také evolučně-vývojovou záhadu, přičemž otázky ohledně jejího vzniku a metamerického uspořádání jsou nedílnou součástí historie biologie už od dob Goetha či Okena. Na semináři budou nejdříve diskutovány tradiční segmentalistické bauplány na pozadí historických představ, po jejich následné paradigmatické opuštění. Moderní model tzv. Nové hlavy obratlovců bude dále konfrontován s objevem existence tzv. před-ústního střeva - starobylou embryonální doménou očekávanou pouze u našich prapředků. Na bázi této evidence se budeme snažit přemostit předchozí úvahy o evoluci tělního plánu hlavy obratlovců a diskutovat zajímavé souvislostí a příčiny popsané makroevoluce našich tělních plánů z pozic evolučně-vývojové biologie.

Video:

Loading the player ...