Temná strana ochrany přírody: Biodiverzita postindustriálních stanovišť

Přednáší: Robert Tropek
Dnes již nikoho nepřekvapí, že v kamenolomu či pískovně potká ohroženého motýla nebo orchidej. Jaký je ale skutečný potenciál post-industriálních lokalit pro ochranu středoevropské biodiverzity? Platí to i pro tak umělá stanoviště, jakými jsou složiště elektrárenského popílku? Jaké druhy různá druhotná stanoviště osidlují? A jak biodiverzitu těchto míst podpořit při jejich rekultivacích?

Video:

Loading the player ...