Kauzalita v empirické ekonomii

Přednáší: Štěpán Jurajda
Přednáška nabízí úvod do metodologie kvantifikace kauzálních vztahů v ekonomii. Diskutuje se historický vývoj těchto přístupů i současná praxe a využití experimentů, jak přirozeně se vyskytujících kvazi-experimentů, tak kontrolovaných experimentů v ekonomii. V druhé části přednášky je představen výzkum snažící se o aproximaci politických hodnot jednotlivců s pomocí informace o jejich křestních jménech založený na příkladu Chorvatska mezi druhou světovou válkou a válkou o nezávislost z let 1991-1995.

Video:

Loading the player ...