Od humorů k temperamentům

Přednáší: Sylva Fischerová

Na přání přednášející nebude video zveřejněno
Přednáška si klade za cíl představit vznik humorální teorie, tradicí připisované Hippokratovi, stejně jako další představy o složení lidského těla, s nimiž se můžeme setkat ve sbírce Corpus Hippocraticum; poté se zaměří na následné etapy procesu utváření tzv. teorie temperamentů (sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik).