"Řečová pravda" u Homéra

Přednáší: Sylva Fischerová
Cílem přednášky je představit homérské pojetí pravdy (alétheia). Oproti pozdějšímu užití se v homérských básních výrazy pro pravdu (ἀληθείη/ἀληθέα) pojí s verba dicendi, a poukazují tak na výrazně řečový a situační charakter daného konceptu, který předpokládá interakci mezi mluvčím a posluchačem, resp. tazatelem. Budou představeny také další výrazy užívané v homérských básních pro pravdu a lež či výmysl.

Video:

Loading the player ...