Environmentální problémy a původní obyvatelstvo Sibiře

Přednáší: Tomáš Boukal

Na přání přednášejícího nebude záznam ze semináře zveřejněn.
V přednášce bych rád představil komplikovanou situaci vybraných skupin původního obyvatelstva Sibiře v kontextu dynamicky se měnícího životního prostředí