Riziko v bankovnictví

Účastníci: Pazák, Tomáš

- Typy rizik v bankovnictví a jejich měření a regulace.
- Interní a externí rating, ratingové agentury, proč a jak se rating vytváří a komu je ku prospěchu.
- Je bankovní regulace příliš, nebo příliš málo? Umožní nám regulace předcházet krizím?

Bankovní sektor je v současnosti důležitým pilířem společnosti budícím vášně. Rizikovost bank ohrožuje nejen zisky bankéřů a osudy drobných střadatelů, ale může ohrozit i chod celé společnosti. Přílišné omezení rizika ze strany banky vede k neochotě půjčovat a může vyústit v úvěrovou krizi, zatímco přílišná akceptace nebo přehlížení rizik vede ke vzniku větších či menších "bublin" a může vyústit v přehřátí trhu s následnou ekonomickou krizí. Na jednoduchých příkladech se pokusím ukázat, jak se v bance s rizikem zachází a ilustrovat, jak snadné je některá rizika přehlédnout.