M. Koperník, O obězích nebeských sfér (I. kniha)

Přednáší: Vojtěch Hladký
Koperníkovy Oběhy představují bezesporu revoluční knihu, jak ve vědě, tak v lidském myšlení vůbec. Proč ale vycházejí česky teprve nyní? A jaké jsou širší souvislosti tohoto díla? Na semináři bude představen překlad První knihy Oběhů, který na počátku 70. let vytvořil Zdeněk Horský, vyšel však po mnoha peripetiích až na konci loňského roku.