Rozmanitost kultur v kmenových společnostech tropů: dnešní stav a budoucnost jazyků a etnobiologických znalostí na Nové Guineji

Přednáší: Vojtěch Novotný
Přednáška popisuje jazykový a sociologický výzkum v kulturně a jazykově nejrozmanitější oblasti světa - na Papui Nové Guineji. Zabývá se rozšířením jazyků ve světě a mechanismy generujícími maximum jazykové diverzity v rovníkových oblastech. Diskutuje současnou situaci a trendy v jazykových a etnobiologických znalostech v kmenových společnostech a budoucností kulturní rozmanitosti lidstva.

Video:

Loading the player ...