Thursday seminars

Transdisciplinary seminars open to the public. (10am - 12am) ONLINE at http://zoom.us/my/ctsctvrtky

You can find information about our older seminars in our archive.

17. 6. 2021: Smí být filosofie populární? Kontroverse mezi Friedrichem Schillerem a Johannem Gottliebem Fichtem (1795) [anotation]

Lecturer(s): Stašková, Alice (Institut für Germanistische Literaturwissenschaft, Friedrich-Schiller-Universität Jena)

24. 6. 2021: Bible a mince. Peníze v příbězích Písma svatého [anotation]

Lecturer(s): Mašek, Michal (Česká numismatická společnost)